Voor deelname aan een Vipassana Meditatieretraite van maandag 5 t/m zondag 11 mei 2008 in Zencentrum “Noorder Poort” te Wapserveen.
 

De retraite begint op maandag 20.00 uur en zal op zondag na de lunch afgesloten worden. De retraite vindt plaats in het mooi gelegen Zencentrum “Noorder Poort” te Wapserveen en wordt begeleid door Dingeman Boot en Joost van den Heuvel.
Het programma omvat loop- en zitmeditatie, daarnaast meditatie-instructies, yoga, mantra’s zingen, inleidingen (dhammatalks) en persoonlijke gesprekken (interviews).

 

De kosten voor deze 7-daagse retraite zijn  € 300,00 voor een twee-persoons kamer en € 395,00 voor een een-persoons kamer. Het is mogelijk dat er meer aanvragen zijn voor een-persoons kamer dan er beschikbaar zijn. Als er bijzondere omstandigheden zijn voor de keuze van een een-persoons kamer wil deze dan vermelden op het aanmeldingsformulier. Eventueel heeft de oudste in leeftijd voorrang.

Als je graag mee wilt doen, maar de hoogte van de deelnamekosten een belemmering vormt, neem dan contact op met 038-4656653.

Bij opgave word je verzocht bijgaand formulier volledig ingevuld te zenden naar Ria van Puffelen, Glanerbeek 125,  8033 GB Zwolle of naar dingemanboot@wanadoo.nl  Je bent pas definitief ingeschreven als je het inschrijvingsbedrag hebt overgemaakt op giro 8122006 t.n.v. SIM te Ezinge onder vermelding: retraite 5-11 mei. Je wordt verzocht daarbij je naam te vermelden wanneer deze niet overeenkomt met de tenaamstelling van de rekening.

 

De maaltijden zijn vegetarisch.

 

Ter ondersteuning van het meditatieproces wordt de retraite in stilte doorgebracht Verder wordt gevraagd tijdens de retraite niet te lezen of te schrijven.

 

In het Zencentrum wordt verwacht dat de deelnemers van 8.10 tot 8.50 uur (na het ontbijt) werkmeditatie beoefenen.

 

Vipassana- of inzichts-meditatie is een techniek die stamt uit het Boeddhisme zoals dat met name in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid (aandacht), het leren observeren wat er in het hier en nu gebeurt. Het leidt tot verdieping van inzichten en uiteindelijk tot innerlijke vrede.

 

De retraite zal worden begeleid door Dingeman Boot en Joost van den Heuvel.
Dingeman Boot. Oorspronkelijk opgeleid en werkzaam als yogaleraar beoefent hij Vipassana-meditatie sedert 1983 en heeft in deze periode langere tijd gemediteerd o.l.v. Oosterse en Westerse leraren. In Birma was hij gedurende 14 maanden Boeddhistisch monnik. In “Pannananda”, centrum voor yoga en meditatie te Zwolle, begeleidt hij sedert 1992 groepen. Verder begeleidt hij retraites en is hij voor het onderdeel meditatie als docent verbonden aan de opleiding voor yogadocent van de Stichting Yoga & Vedanta te Doorn.

Joost van den Heuvel
In 1995 begonnen met de beoefening van Vipassana-meditatie nam hij in Nederland deel aan vele retraites. In 2001 vertrok hij naar Azië waar hij in Birma en Nepal gedurende drie jaar intensief mediteerde. Sinds zijn terugkomst in Nederland begin 2005 begeleidt hij meditatieactiviteiten in onder meer Groningen, Naarden en Enschede.

 

Zoals alle retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana (=donatie). Vanuit de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De hoogte van het inschrijfbedrag voor deze retraite is bepaald door de direct te maken kosten; de begeleiders krijgen slechts hun reis- en verblijfkosten vergoed. Daarom is er aan het einde van de retraite gelegenheid dana te geven voor de begeleiders.

 

Bij aanmelding ontvang je ongeveer twee weken voor aanvang van de retraite een brief met nadere bijzonderheden.Inlichtingen: tel. 038-4656653 of 038-4538952

 

Bij annulering van de retraite twee weken of langer voor datum van aanvang zal het inschrijfgeld, verminderd met 25,- euro, teruggestort worden. Bij annulering tussen één en twee weken voor aanvang wordt 75,- euro ingehouden. Bij annulering binnen één week voor aanvang is het volledige retraitebedrag verschuldigd.