PANNANANDA Centum voor yoga-meditatie
 
voor deelname aan een VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE van donderdag 4 juli t/m zondag 7 juli 2019 in Babaji Ashram “Sada Shiva Dham” te Loenen
 

Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan een retraite van donderdag 4 t/m zondag 7 juli 2019.
De retraite begint op donderdag om 20.00 uur en zal op zondag om ongeveer 15.30 uur afgesloten worden en vindt plaats in het Babaji Ashram te Loenen.
De retraite wordt begeleid door Dingeman Boot en Gerjan Schoemaker assisteert.
Het programma omvat loop- en zitmeditatie, daarnaast meditatie-instructies, mindfulness yoga, mantra’s zingen, dhammavoordrachten en een persoonlijk gesprek (interview).
Voor deze retraite is meditatie-ervaring vereist.

 

De kosten van deze retraite zijn  € 215,00. Er zijn uitsluitend 2-, 3-, of 4-persoonskamers beschikbaar. Omdat het aantal 2-persoons kamers beperkt is (+/- 10 stuks) word je verzocht op het aanmeldingsformulier te vermelden als er speciale omstandigheden zijn waarom je een 2-persoons kamer wenst. Je hebt dan voorrang. Zijn daarna meer aanvragen voor een 2-persoons kamer dan er beschikbaar zijn worden deze toegewezen aan de oudsten in leeftijd.
  
Als je graag mee wilt doen, maar de hoogte van de deelnamekosten een belemmering vormt, neem dan contact op met Gerjan Schoemaker 06-53428955.

Als je wenst deel te nemen aan deze retraite word je verzocht bijgaand aanmeldingsformulier volledig ingevuld toe te zenden aan info@vihara.nl of Gerjan Schoemaker, Lovinkbeek 8  8033 EB Zwolle.
Daarnaast word je verzocht het deelnamebedrag voor de retraite over te maken op rek. nr. NL15RABO0139951288 t.n.v. Vihara o.v.v. retraite juli. Wil zo vriendelijk zijn daarbij je naam te vermelden wanneer deze niet overeenkomt met de tenaamstelling van de rekening. Als het inschrijfbedrag is overgemaakt word je definitief ingeschreven.
Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betaling van het inschrijfbedrag.

 

De maaltijden zijn vegetarisch.

 

Ter ondersteuning van het meditatieproces wordt de retraite in stilte doorgebracht Verder wordt gevraagd tijdens de retraite niet te lezen of te schrijven.

 

In het Zencentrum wordt verwacht dat de deelnemers na het ontbijt 50 minuten werkmeditatie beoefenen.

 

Vipassana- of inzichts-meditatie is een techniek die stamt uit het Boeddhisme zoals dat met name in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid (aandacht), het leren observeren wat er in het hier en nu gebeurt. Het leidt tot verdieping van inzichten en uiteindelijk tot innerlijke vrede.

 

De retraite zal worden begeleid door Dingeman Boot in samenwerking met Gerjan Schoemaker.
Dingeman Boot is oorspronkelijk opgeleid en werkzaam als yogaleraar beoefent hij Vipassana-meditatie sedert 1983 en heeft in deze periode langere tijd gemediteerd o.l.v. Oosterse en Westerse leraren. In Birma was hij gedurende 14 maanden Boeddhistisch monnik. In “Pannananda”, centrum voor yoga-meditatie te Zwolle, begeleidde hij van 1992 tot 2012 groepen. Zie verder www.pannananda.nl en www.vipassana-meditatie.nl  
Gerjan Schoemaker begeleidt meditatiecursussen en is eigenaar van Vihara in Zwolle Als hoofddocent is hij verbonden aan de opleiding 'Professioneel Meditatieleraar' bij het Nederlof Centrum in Amsterdam en Almere. Het Theravada Boeddhisme en daarmee de vipassana meditatie is voor Gerjan de basis en daarnaast verdiept hij zich in diverse andere Oosterse filosofieën en religies, waaronder het Hindoeïsme en Advaita Vedanta. Naast Vipassana meditatie onderricht Gerjan ook andere, vaak aanvullende, technieken en vormen van meditaties.

 

Zoals de retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana (vrijgevigheid). Vanuit de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De hoogte van het inschrijfbedrag voor deze retraite is bepaald door de direct te maken kosten; de begeleiders krijgen slechts hun reis- en verblijfkosten vergoed. Aan het einde van de retraite word je uitgenodigd om ook vrijgevigheid te beoefenen en is er gelegenheid dana te geven aan de begeleiders.

 

Bij aanmelding ontvang je ongeveer twee weken voor aanvang van de retraite een brief met nadere bijzonderheden.
Inlichtingen: info@vihara.nl of 06-53428955 (Gerjan Schoemaker)

 

Bij aanmelding ontvang je ongeveer twee weken voor aanvang van de retraite een brief met nadere bijzonderheden.
Inlichtingen: mvanpuffelen@planet.nl  of 038-4538952  (ev. 038-4656653)