PANNANANDA Centum voor yoga-meditatie
 

voor deelname aan een VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE van woensdag 26 oktober t/m woensdag 2 november 2022
in ‘Theosofisch Centrum’ te Naarden. Thema: vertrouwen in wie je werkelijk bent.


 

Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan een retraite van woensdag 26 oktober tot woensdag 2 november 2022.
De retraite begint op woensdag om 20.00 uur en zal op woensdag na de lunch afgesloten worden en vindt plaats in het mooi gelegen Theosofisch Centrum te Naarden.
De retraite wordt begeleid door Dingeman Boot en Mariëtte Verhoef.
Het programma omvat loop- en zitmeditatie, daarnaast meditatie-instructies, mindfulness yoga, mantra’s zingen, dhammavoordrachten en persoonlijk gesprekken (interviews). De retraite is erop gericht om tot versterking van het vertrouwen te komen. Maar er zal bijzondere aandacht worden besteed hoe belangrijk het is vertrouwen te hebben in wie je werkelijk bent om daarmee ook gemakkelijker los te kunnen laten wie en wat je niet bent.

Voor deze retraite is meditatie-ervaring vereist. Je wordt verzocht op het aanmeldingsformulier ook aan te geven in hoeverre je dagelijks mediteert.

 

De kosten voor deze retraite zijn € 660 voor een één- persoons kamer.
Als je graag mee wilt doen, maar de hoogte van de deelnamekosten een belemmering vormt, neem dan contact op met 038-4656653 of 06-43231483.
Als je bij het verzenden van je aanmeldingsformulier € 200 overmaakt wordt je voorlopig ingeschreven. Om definitief te worden ingeschreven moet het volledige bedrag voor 1 september 2022 overgemaakt zijn.
Als je wenst deel te nemen aan deze retraites word je verzocht bijgaand aanmeldingsformulier volledig ingevuld toe te zenden aan: hallo@marietteverhoef.com of Mariëtte Verhoef Langbroekerdijk A 13, 3947 BC Langbroek.  Daarnaast word je verzocht het deelnamebedrag voor de retraite over te maken op rek. nr. NL51ABNA0485103141  t.n.v.  D.J. Boot o.v.v.  retr. okt. Wil zo vriendelijk zijn daarbij je naam te vermelden wanneer deze niet overeenkomt met de tenaamstelling van de rekening. Als het inschrijfbedrag is overgemaakt word je definitief ingeschreven.
Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betreffende betaling.

 

CORONA-MAATREGELEN

Afhankelijk van de dan geldende situatie en bestaande richtlijnen kan – naast het bezit van een QR-code - voor deelname aan deze retraite voor ieder een negatieve corona-test binnen 24 uur voor aanvang van de retraite worden gevraagd.

 

De maaltijden zijn vegetarisch.

 

Ter ondersteuning van het meditatieproces wordt de retraite in stilte doorgebracht. Verder wordt gevraagd tijdens de retraite niet te lezen of te schrijven en geen mobiele telefoon te gebruiken.

 

In het Centrum wordt verwacht dat de deelnemers werkmeditatie beoefenen door ondermeer hulp aan de kok.

 

Vipassana- of inzichts-meditatie is een techniek die stamt uit het Boeddhisme zoals dat met name in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid (aandacht), het leren observeren wat er in het hier en nu gebeurt. Je komt zo tot verdieping van inzichten (wijsheid) en omdat het beoefenen van Vipassanameditatie ook een zuiveringsproces is, leidt dit tot innerlijke vrede.

 

De retraite zal worden begeleid door Dingeman Boot en Mariëtte Verhoef.

Dingeman:
Oorspronkelijk opgeleid en werkzaam als yogaleraar beoefent hij Vipassana-meditatie sedert 1983 en heeft in deze periode langere tijd gemediteerd o.l.v. Oosterse en Westerse leraren. In Birma was hij gedurende 14 maanden Boeddhistisch monnik. In “Pannananda”, centrum voor yoga-meditatie te Zwolle, begeleidde hij van 1992 tot 2012 groepen en gaf hij cursussen yoga-meditatie. Zie verder www.pannananda.nl en www.vipassana-meditatie.nu

Mariëtte:
Mariëtte begon in 2010 met Vipassana-meditatie bij Dingeman en heeft meerdere retraites gevolgd bij diverse leraren. Ze heeft zich verdiept in de Advaita Vedanta en heeft affiniteit met andere spirituele stromingen. Daarnaast is zijn mindfulnesstrainer en heeft verschillende trainingen gegeven aan particulieren en in het bedrijfsleven. Mariëtte is mede initiator en vaste begeleider bij het online meditatieplatform 30NOW. Zie verder www.30now.nl

 

Zoals de retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana (vrijgevigheid). Vanuit de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De hoogte van het inschrijfbedrag voor deze retraite is bepaald door de direct te maken kosten; de begeleider krijgt slechts zijn reis- en verblijfkosten vergoed. Aan het einde van de retraite word je uitgenodigd om ook vrijgevigheid te beoefenen en is er gelegenheid dana te geven aan de begeleider.

 

Bij aanmelding ontvang je ongeveer twee weken voor aanvang van de retraite een brief met nadere bijzonderheden.
Inlichtingen: hallo@marietteverhoef.com of 0646135614  (ev. 038-4656653)

 

Bij annulering van de retraite een week of langer voor datum van aanvang zal het inschrijfgeld, verminderd met
 25 euro, teruggestort worden. Bij annulering binnen één week voor aanvang is het volledige retraitebedrag verschuldigd, tenzij iemand van de wachtlijst mee kan doen.