20 20 2022
 

retraites

 

agenda


Vipassana meditatie retraite van zaterdag 26 t/m donderdag 31 maart 2022
Vipassana meditatie retraite van zaterdag 26 t/m donderdag 31 maart in het Theosofisch Centrum te Naarden.
Begeleiding: Dingeman Boot en Mariëtte Verhoef.
UITNODIGING | AANMELDEN
 
 
Vipassana meditatie retraite van woensdag 20 t/m zondag 24 april 2022
Vipassana meditatie retraite van woensdag 20 t/m zondag 24 april in het Zencentrum te Wapserveen.
UITNODIGING | AANMELDEN
 
 
Vipassana meditatie retraite van zondag 15 t/m zondag 22 mei 2022
Vipassana meditatie retraite van zondag 15 t/m zondag 22 mei in de Volkshogeschool op Terschelling. Begeleiding: Marij Geurts en Dingeman Boot.
Voor verdere inlichtingen en opgave zie: www.marijgeurts.nl
 
 
Vipassana meditatie retraite van woensdag 1 t/m maandag 6 juni 2022
Vipassana meditatie retraite van woensdag 1 t/m maandag 6 juni in de Volkshogeschool op Terschelling.
UITNODIGING | AANMELDEN
 
 
Vipassana meditatie retraite van donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli 2022
Vipassana meditatie retraite van donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli in centrum ‘De Weijst’ te Handel. Begeleiding: Gerjan Schoemaker en Dingeman Boot. Aanmelding wordt pas in januari geopend.
Hiervoor kun je je inschrijven op de website: https://meditatieinstituut.nl/meditatieretraites/
 
 
Vipassana meditatie retraite van zondag 17 t/m zondag 24 juli 2022
Vipassana meditatie retraite van zondag 17 t/m zondag 24 juli in de Volkshogeschool op Terschelling.
UITNODIGING | AANMELDEN
 
 
Vipassana meditatie retraite van zondag 7 t/m zondag 14 augustus 2022
Vipassana meditatie retraite van zondag 7 t/m zondag 14 augustus in de Volkshogeschool op Terschelling.
UITNODIGING | AANMELDEN
 
 
Vipassana meditatie retraite van woensdag 26 oktober t/m woensdag 2 november 2022
Vipassana meditatie retraite van woensdag 26 oktober t/m woensdag 2 november in het Theosofisch Centrum te Naarden. Begeleiding: Dingeman Boot en Mariëtte Verhoef
UITNODIGING | AANMELDEN
 
 
 

algemeen

De retraites zijn gedurende een week of van woensdag- of donderdagavond 20.00 uur tot zondagmiddag en vinden plaats in een centrum, veelal het Zencentrum “Noorder Poort” te Wapserveen (ca 15 km ten Noorden van Meppel).

Zencentrum "Noorder Poort" te Wapserveen

In juli en augustus worden retraites gehouden in de Volkshogeschool te Hoorn op Terschelling, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de relatie meditatie-natuur. Om een idee te krijgen hoe deze retraite verloopt kunt u de TV-uizending bekijken die de Boeddhistische Omroep Stichting op 18 februari 2007 heeft uitgezonden over de in juli 2006 gehouden retraite op Terschelling. Zie: www.buddhistmedia.com en klik op TV-archief.

De retraites worden gegeven als SIM-retraites en vinden plaats op dana-basis; de inschrijfkosten voor een retraite betreffen uitsluitend de directe kosten. Aan het einde van de retraite is er gelegenheid dana (=donatie) te geven voor de leraar. SIM staat voor Stichting Inzicht Meditatie en werkt landelijk.

Als meditatievorm wordt de Vipassana meditatie beoefend, afkomstig uit het Theravada Boeddhisme zoals die in de zuidelijke landen van Azië, maar ook  binnen het Tibetaanse Boeddhisme wordt beoefend. Vipassana betekent inzicht en deze meditatievorm leidt tot inzicht en wijsheid. Het principe is: aandachtig zijn (opmerkzaam), voortdurend aanwezig zijn in het hier en nu. Je bent je dan bewust van b.v je lichaam, gedachten, gevoelens en wat je verder via je zintuigen ervaart. Omdat de menselijke geest erg beweeglijk is gebruiken we als hulpmiddel een vast meditatieobject als we gaan zitten om te mediteren.
Heldere aandacht leidt tot concentratie en dat leidt ertoe dat de geest geleidelijk tot rust komt en een bewustwordingsproces op gang  komt. Via inzicht en los laten komen we tot steeds meer vrijheid en innerlijke vrede.
Zie verder onder: Vipassana-meditatie
Een retraite bestaat uit loop- en zitmeditatie. Verder is er ruimte voor instructies, dhammatalks (inleidingen), persoonlijk gesprek, yoga en mantra’s zingen.

 

voor wie zijn de retraites bedoeld?

Het meedoen met een retraite is natuurlijk een intensievere manier van meditatie beoefenen dan een avondcursus volgen of een dag mediteren. Het is zeer aan te bevelen voor degenen die tot een verdieping van hun meditatieproces willen komen. Het is goed dat je enige basiskennis bezit van en ervaring hebt met Vipassana meditatie als je wilt deelnemen aan een retraite. Als je deze ervaring niet hebt kun je onder bepaalde omstandigheden toch meedoen, waarbij een goede motivatie belangrijk is. Neem eventueel contact op met: 038-4656653

 

waarom deelnemen aan een meditatieretraite?

Eens kwam een eenvoudige man tot de Boeddha. Hij vroeg de Boeddha of hij hem na alle onderricht die hij beluisterd had, zijn leer eenvoudig en in het kort kon weergeven.
De Boeddha deed dit met de volgende drie korte zinnen:

Vermijd het kwade.
Doe het goede.
Zuiver je geest.


In deze drie zinnen ligt de totale leer van de Boedha besloten, een leer die leidt tot vrede en geluk. Eenvoudiger en korter kan het niet.
Het kwade vermijden wil zeggen: alles nalaten wat het welzijn van jezelf en anderen kan schaden. Het goede doen blijft dan over: datgene wat bijdraagt aan het welzijn en geluk van jezelf en anderen. En wat betekent: zuiver je geest? Voor we iets zeggen of een handeling verrichten wordt een intentie (wil) daartoe geboren in onze geest. Al ons spreken en handelen ontstaat dus in onze geest. Hoe zuiverder onze geest nu is hoe zuiverder onze intenties en hoe zuiverder ons spreken en ons handelen zal zijn. Omgekeerd, als onze geest onzuiver is zal in het algemeen ons spreken en handelen onzuiver zijn. Je kunt proberen zoveel mogelijk het kwade te vermijden, maar we weten dat we onze geest niet in de hand hebben. Op een gegeven moment zijn daar verlangens, angst, irritatie, kwaadheid, jaloezie of hoogmoed. Onze geest vormt via deze hoedanigheden mede de bron van ons spreken en handelen. Natuurlijk hebben we ook kwaliteiten die tot zuiver spreken en handelen leiden. Denk aan liefde, hulpvaardigheid en vrijgevigheid. Zo wordt de (on)zuiverheid van ons spreken en handelen bepaald door de (on)zuiverheid van onze geest.

In de eerste twee verzen van de Dhammapada zegt de Boeddha, dat iemand die spreekt en handelt met een onzuivere geest achtervolgt wordt door lijden zoals de wiel van de kar de os volgt die de wagen trekt. Iemand die spreekt en handelt met een zuivere geest, hem zal geluk volgen zoals zijn eigen schaduw hem volgt. Ook door eigen ervaring komen we er achter dat naarmate we meer spreken en handelen vanuit een gezuiverde geest (minder verlangens, angst, kwaadheid etc.) we meer worden beheerst door innerlijke vrede en geluk. De liefde gericht op alle levende wezens gaat dan een steeds grotere plaats innemen.

Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om tot zuivering van de geest te komen. Het beoefenen van Vipassana-meditatie wordt aangegeven als middel om tot die zuivering te komen. In de praktijk blijkt dit effectief te zijn. We kunnen dat wekelijks in groepsverband doen, onze dagelijkse meditatie thuis en wat ook belangrijk is: meditatie in ons dagelijks leven. Leven vanuit aandacht!
De praktijk wijst uit dat we in het algemeen langere tijd achter elkaar moeten mediteren om dat zuiveringsproces tot in diepere lagen van onszelf te laten plaats vinden. Denk daarbij b.v. aan ons onderbewustzijn. We praten dan over een meditatieperiode van een (lang) weekend, een week, een maand of zelfs maanden. Meestal doe je dit in groepsverband. Als je zoiets nog nooit hebt gedaan kun je daar tegenop zien en dat is begrijpelijk. Vooral het idee dat je zolang moet “zitten” schrikt menigeen af. Maar in de praktijk blijkt het mee te vallen. Men ervaart o.m. de ondersteunende kracht van de groep. Natuurlijk ga je soms door een moeilijke periode, maar praktisch iedereen is aan het einde van zo’n meditatieretraite blij en dankbaar dit te hebben kunnen doen. In het algemeen voelt men dat er iets positiefs gebeurd is.

Natuurlijk is het aan te bevelen de periode op te bouwen en b.v. eerst met een weekend te beginnen. Het deelnemen aan een meditatieretraite is bijzonder aan te bevelen om zo tot een verdieping van je meditatieproces te komen. Vaak leidt zo’n ervaring eveneens tot een versterking van de motivatie om verder te gaan. En……het is een goede manier om tot verdere zuivering van je geest te komen. Een proces dat je vrijer, opener en gelukkiger maakt.